สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี
วันที่ 15 มิถุนายน 2565
/picupload/todays/1662507245_przp75j0.jpg
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมรับชม
"สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี"
เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ผ่านทางเว็บไซต์

Copyright © 2022 จังหวัดเพชรบูรณ์ All rights reserved.