แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน สาย ง.1 ถึงหลังวิทยาลัยเทคนิค ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม. กว้าง 10.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. ระยะทางรวม 468.00 ม.

23 ก.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝายถนนน้ำล้นผ่านลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านเนินละคร ตำบลนาสนุ่น อำดภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

15 ก.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

15 ก.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๔ เครื่อง อาคาร ๑ จำนวน ๒ เครื่อง และอาคาร ๒ จำนวน ๒ เครื่อง จำนวน ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

15 ก.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร ๕ ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

15 ก.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผ้าเพดานส่วนหน้าอาคารและก่อแผงอิฐกันนกบริเวณใต้ชายคาอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

15 ก.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างรั้วและโรงจอดรถพร้อมถนน คสล.(บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์)

15 ก.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงกันยายน 2565

29 มิ.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565

29 มิ.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)

3 มี.ค. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างออกแบบมุมถ่ายภาพ(จุดเช็คอิน) และตกแต่งเวที่กลางงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

2 มี.ค. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างพิธีเปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

27 ก.พ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงถนนหมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อหมู่บ้านที่ ๓ (คลองคอม้า) ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

20 ม.ค. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

12 ม.ค. 2565

รา่ยงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ของที่ทำการปกครองอำเภอหนองไผ่

4 ม.ค. 2565

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

25 มิ.ย. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอศรีเทพ

25 มิ.ย. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ทำการปกครอง จ.พช.

27/01/2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอชนแดน

27/01/2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สนง.โยธาธิการฯ จ.พช.

26/01/2564
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2

Copyright © 2022 จังหวัดเพชรบูรณ์ All rights reserved.