ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

23 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

21 ก.ย. 2565

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน วิทยาลัยอาชีวเทศบาลหล่มสัก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

21 ก.ย. 2565

ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พชถ.73-005 สายบ้านคลองยางใต้ หมู่ที่ 5 บ้านคลองยาง ตำบลบ้านไร่

21 ก.ย. 2565

ประกาศประกวดราคาและราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายถนนน้ำล้นลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านเนินละคร ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2565

ประกาศประกวดราคาและราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค โดยก่อสร้างประปาถังสูง ขนาด 10ลบ.ม. จำนวน 3 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

14 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

14 ก.ย. 2565

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14 ก.ย. 2565

ประกวดราคาและราคากลาง โครงการขุดลอกคลองยาว หมูที่ 10 บ้านโนนสง่า ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมางานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

4 ส.ค. 2565

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.ค. 2565

ประกวดราคาโครงการกำแพงกั้นตลิ่งพังคลองไม้แดง หมู่ที่ 2 บ้านดงมูลเหล็ก ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

5 ก.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 (ตัังแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565)

29 มิ.ย. 2565

สำประกาศของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

29 มิ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ศาลากลางจังหวัดเเพชรบูรณ์ อาคาร ๑ จำนวน ๒ เครื่อง และอาคาร ๒ จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕่๖๕ ถึงเดือน

28 มี.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 จำนวน 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)

23 มี.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงถนนหมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อหมู่บ้านที่ ๓ (คลองคอม้า) ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยว

23 มี.ค. 2565

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ฯ

23 มี.ค. 2565

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยฯ

23 มี.ค. 2565
กำลังแสดงหน้าที่ 1/80

Copyright © 2022 จังหวัดเพชรบูรณ์ All rights reserved.