ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 16 กันยายน 2565
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสาร:

1670540656_vghs1hfu.pdf
79

Copyright © 2022 จังหวัดเพชรบูรณ์ All rights reserved.