รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมดำเนินรายการ คุยให้เคลียร์ ในประเด็นสถานการณ์น้ำในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และเชิญชวนร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565
วันที่ 22 กันยายน 2565
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมดำเนินรายการ คุยให้เคลียร์ ในประเด็นสถานการณ์น้ำในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และเชิญชวนร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565 ผ่านระบบ phone in  NBT Phisanulok

Copyright © 2022 จังหวัดเพชรบูรณ์ All rights reserved.