เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
นายวิเชียร
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.พช. ประธานพิธีมอบเงิน ค่าจัดการทำศพผู้สูงอายุตามประเพณี     +more
  
นายวิเชียร
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.พช. ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยต้นแบบเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก    +more
    
นายสุชาติ
นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รอง ผวจ.พช. ประธานประชุม คณะกรรมการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติกระทรวง แรงงาน    +more
    
นายคณีธิป
นายคณีธิป บุณยเกตุ รอง ผวจ.พช.ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 7/2557    +more
    
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบอาย ... สำนักงานจังหวัด...
21 ก.ค. 2557
โครงการ เพชรบูรณ์เมืองสวยด้วยไม้ประดับ ที่ พช 0017.1/ว11528 ... สำนักงานจังหวัด...
18 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชกา ... สำนักงานจังหวัด...
18 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชกา ... สำนักงานจังหวัด...
15 ก.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์ โครงการพี่น้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2 ... สำนักงานจังหวัด...
15 ก.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
การประชุมเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค ที่ พช 0017.2/ว11733 ...
22 ก.ค. 2557
วิธีการตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ด ...
22 ก.ค. 2557
โครงการ เพชรบูรณ์เมืองสวยด้วยไม้ประดับ ที่ พช 0017.1/ว11528 ลว. 18 กรกฎาคม 2557
18 ก.ค. 2557
ข้อสั่งการ/ข้อราชการในการประชุม มท.ครั้งที่ 4/2557
17 ก.ค. 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช 0017.2/ว 11290 ลว. 15 ก ...
16 ก.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องอาบน้ำและห้องส้วมของผู้ต้องขัง โครงการกำลังใจฯ ...
10 ก.ค. 2557
สอบราคาจ้างก่อส้รางบ้านพักอาศัยชั้นเดียวของผู้ต้องขัง โครงการกำลังฯ จำนวน ๔ ...
10 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
8 ก.ค. 2557
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ก ...
7 ก.ค. 2557
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูทับเบิกเชื่อมโยงอุทยานแห่ง ...
3 ก.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
 

แบบสำรวจความคิดเห็น
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านอยากให้พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ?
น้ำตกวังตุ้ม(บ้านดงหลง อ.เขาค้อ)
ผาหล่มสัก(บ้านฟองใต้ อ.น้ำหนาว)
แมงกะพรุนน้ำจืด(หนองแม่นา อ.เขาค้อ)
ดูผลโหวด
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th