แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์

ครั้งที่ 1/2565
16 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียด
ครั้งที่ 2/2565
17 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
ครั้งที่ 3/2565
17 พฤษภาคม 2565
รายละเอียด
ครั้งที่ 4/2565
16 สิงหาคม 2565
รายละเอียด

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุมครั้งที่
วันที่ รายละเอียด
2/2565
17 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด
1/2565
16 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียด
1/2564
31 สิงหาคม 2564
รายละเอียด
2/2563
18 สิงหาคม 2563
รายละเอียด
1/2563
7 เมษายน 2563
รายละเอียด
3/2562
23 ธันวาคม 2562
รายละเอียด
2/2562
12 มีนาคม 2562
รายละเอียด
1/2562
16 มกราคม 2562
รายละเอียด
6/2561
13 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด
5/2561
7 กันยายน 2561
รายละเอียด
4/2561
11 กรกฏาคม 2561
รายละเอียด
3/2561
11 พฤษภาคม 2561
รายละเอียด
2/2561
13 มกราคม 2561
รายละเอียด
1/2561
8 มกราคม 2561
รายละเอียด
7/2560
20 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด
6/2560
12 กันยายน 2560
รายละเอียด
5/2560
12 กราฏาคม 2560
รายละเอียด
4/2560
19 พฤษภาคม 2560
รายละเอียด
3/2560
20 มีนาคม 2560
รายละเอียด
2/2560
31 มกราคม 2560
รายละเอียด
1/2560
10 มกราคม 2560
รายละเอียด
6/2559
15 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด
5/2559
13 กันยายน 2559
รายละเอียด
4/2559
25 สิงหาคม 2559
รายละเอียด
3/2559
28 มิถุนายน 2559
รายละเอียด
2/2559
26 เมษายน 2559
รายละเอียด
1/2559
23 กุมภาพันธ์ 2559
รายละเอียด
7/2558
22 ธันวาคม 2558
รายละเอียด
6/2558
26 ตุลาคม 2558
รายละเอียด
5/2558
3 กันยายน 2558
รายละเอียด
4/2558
23 มิถุนายน 2558
รายละเอียด
3/2558
27 เมษายน 2558
รายละเอียด
2/2558
9 มีนาคม 2558
รายละเอียด
1/2558
26 มกราคม 2558
รายละเอียด
6/2557
2 ธันวาคม 2557
รายละเอียด
5/2557
25 กันยายน 2557
รายละเอียด
4/2557
25 สิงหาคม 2557
รายละเอียด
3/2557
20 มิถุนายน 2557
รายละเอียด
2/2557
1 พฤษภาคม 2557
รายละเอียด
1/2557
17 กุมภาพันธ์ 2557
รายละเอียด
8/2556
11 ธันวาคม 2556
รายละเอียด
7/2556
11 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
6/2556
4 กันยายน 2556
รายละเอียด
5/2556
6 สิงหาคม 2556
รายละเอียด
4/2556
2 กรกฏาคม 2556
รายละเอียด