เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
รองผู้ว่าฯ
รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์เป็นประธาน ตรวจคัดเลือกศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง ผู้นำอช.ดีเด่นฯ อำเภอวังโป่ง     +more
  
ผู้ว่าฯ
ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ นำส่วนราชการ ออกให้บริการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ที่อำเภอหล่มเก่า    +more
    
ตรวจคัดเลือกศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
ตรวจคัดเลือกศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง ผู้นำอช.ดีเด่นฯ ร่วมกับคณะกรรมการ ระดับจังหวัด บ้านวังชะนางใต้ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง    +more
    
นายวิเชียร
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.พช. ประธานพิธีมอบเงิน ค่าจัดการทำศพผู้สูงอายุตามประเพณี    +more
    
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบอาย ... สำนักงานจังหวัด...
21 ก.ค. 2557
โครงการ เพชรบูรณ์เมืองสวยด้วยไม้ประดับ ที่ พช 0017.1/ว11528 ... สำนักงานจังหวัด...
18 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชกา ... สำนักงานจังหวัด...
18 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชกา ... สำนักงานจังหวัด...
15 ก.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์ โครงการพี่น้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2 ... สำนักงานจังหวัด...
15 ก.ค. 2557

๏ฟฝสด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0017.1/ว11808 ลว. 23 ก.ค.57 ...
24 ก.ค. 2557
การประชุมเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค ที่ พช 0017.2/ว11733 ...
22 ก.ค. 2557
วิธีการตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ด ...
22 ก.ค. 2557
โครงการ เพชรบูรณ์เมืองสวยด้วยไม้ประดับ ที่ พช 0017.1/ว11528 ลว. 18 กรกฎาคม 2557
18 ก.ค. 2557
ข้อสั่งการ/ข้อราชการในการประชุม มท.ครั้งที่ 4/2557
17 ก.ค. 2557

๏ฟฝสด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องอาบน้ำและห้องส้วมของผู้ต้องขัง โครงการกำลังใจฯ ...
10 ก.ค. 2557 เวลา 07:59 น.
สอบราคาจ้างก่อส้รางบ้านพักอาศัยชั้นเดียวของผู้ต้องขัง โครงการกำลังฯ จำนวน ๔ ...
10 ก.ค. 2557 เวลา 07:58 น.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
8 ก.ค. 2557 เวลา 07:48 น.
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ก ...
7 ก.ค. 2557 เวลา 07:42 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูทับเบิกเชื่อมโยงอุทยานแห่ง ...
3 ก.ค. 2557 เวลา 13:36 น.

๏ฟฝสด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 

แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านอยากให้พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ?
น้ำตกวังตุ้ม(บ้านดงหลง อ.เขาค้อ)
ผาหล่มสัก(บ้านฟองใต้ อ.น้ำหนาว)
แมงกะพรุนน้ำจืด(หนองแม่นา อ.เขาค้อ)
๏ฟฝูผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวด
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th
 
   
รงocuk pornosu, child porno, google hacked รงocuk pornosu, child porno, google hacked รงocuk pornosu, child porno, google hacked รงocuk pornosu, child porno, google hacked รงocuk pornosu, child porno, google hacked รงocuk pornosu, child porno, google hacked รงocuk pornosu, child porno, google hacked รงocuk pornosu, child porno, google hackedรงocuk pornosu, child porno, google hacked