เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีห่มผ้าพระประธานและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน     +more
  
จังหวัดเพชรบูรณ์เตือนผู้ใช้เส้นทางหมายเลข
จังหวัดเพชรบูรณ์เตือนผู้ใช้เส้นทางหมายเลข 12 ใช้ความระมัดระวัง ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 4 วันเสียชีวิต 5 ราย    +more
    
ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมใจขัดองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯและสรงน้ำเนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์
ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมใจขัดองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯและสรงน้ำเนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์    +more
    
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมข้าราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมข้าราชการ ประชาชนทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์    +more
    
 
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ ... สำนักงานจังหวัด...
11 เม.ย. 2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่อ ... สำนักงานโยธาธิก...
10 เม.ย. 2557
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพพุเตยพร ... สำนักงานโยธาธิก...
08 เม.ย. 2557
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพุทธอุทยานเพช ... สำนักงานโยธาธิก...
08 เม.ย. 2557
กำหนดการ พิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และว ... สำนักงานจังหวัด...
01 เม.ย. 2557

แสดงทั้งหมด
เอกสารตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช 0017.2/ว155 ลว.17 เม.ย. 57 (โครงกา ...
17 เม.ย. 2557
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หนังสือจังหวัดเพชรบู ...
17 เม.ย. 2557
ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2557
11 เม.ย. 2557
หนังสือด่วนที่สุด ที่พช 0017.2/ว5565 ลว 6 เม.ย.57 เรื่อง ขอเชิญประชุม กบจ.พช.ครั้งที่ ...
08 เม.ย. 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-11 ตามหนังสือที่ พช.0017.2/ว5564 ลว.6 เมษายน 2557
06 เม.ย. 2557

แสดงทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
11 เม.ย. 2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศา ...
10 เม.ย. 2557
สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมโรงเลี้ยงอาหารฯ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
10 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยนช์ร่วมกัน เรือนจำจังหวัดเพชรบ ...
9 เม.ย. 2557
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ ...
3 เม.ย. 2557

แสดงทั้งหมด
 

แบบสำรวจความคิดเห็น
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านอยากให้พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ?
น้ำตกวังตุ้ม(บ้านดงหลง อ.เขาค้อ)
ผาหล่มสัก(บ้านฟองใต้ อ.น้ำหนาว)
แมงกะพรุนน้ำจืด(หนองแม่นา อ.เขาค้อ)
ดูผลโหวด
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th