เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะเพิ่มรายได้เกษตร
จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะเพิ่มรายได้เกษตร     +more
  
เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดจังหวัดเพชรบูรณ์เรียกร้องผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดจังหวัดเพชรบูรณ์เรียกร้องผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์    +more
    
ผวจ.เพชรบูรณ์
ผวจ.เพชรบูรณ์ เปิดโครงการค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ    +more
    
NBT
NBT พิษณุโลก จัดเวทีเล่าข่าวเช้ากับผู้ว่าฯ ที่เข็กน้อย    +more
    
 
การสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และก ... สำนักงานจังหวัด...
21 พ.ย. 2557
ขอเชิญชวนเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่ ... สำนักงานจังหวัด...
12 พ.ย. 2557
ขอส่งแผนการจ้างแรงงานตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกร ... สำนักงานจังหวัด...
05 พ.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาค ... สำนักงานจังหวัด...
28 ต.ค. 2557
การสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรร ... สำนักงานจังหวัด...
20 ต.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
ข้อสั่งการตามมติ ครม.วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เรื่องการจ้างที่ปรึกษาโครงการ)ที่ พช 0017. ...
21 พ.ย. 2557
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก (เพิ่มเติม)
11 พ.ย. 2557
ดำเนินการตามคำชี้แจงของสำนักงาน ก.พ.ร.(29 ต.ค.57)
11 พ.ย. 2557
ข้อสั่งการตามมติ ครม. วันที่ 28 ตุลาคม 2557
11 พ.ย. 2557
สิ่งที่้ส่งมาด้วยตามหนังสือ พช 0017.1/ว19026 ลว.11 พ.ย.57 เรื่องขอเชิญประชุมการตรวจต ...
11 พ.ย. 2557

แสดงทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อปรับปรุงที่เยี่ยมญาติ เรือนจำชั่ว ...
21 พ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ ...
21 พ.ย. 2557
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับสูงสำนักงานโยธาธิกา ...
18 พ.ย. 2557
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ ...
18 พ.ย. 2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมแหล่ ...
17 พ.ย. 2557

แสดงทั้งหมด

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านอยากให้พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ?
ภูทับเบิก(อ. หล่มเก่า)
ผาหล่มสัก(อ.น้ำหนาว)
แมงกะพรุนน้ำจืด(อ.เขาค้อ)
ดูผลโหวด
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th