ยอดเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 จำนวน 1,004,922 บาท
รายนามผู้บริจาค

เข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดเพชรบูรณ์ www.phetchabun.go.th