เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
จ.เพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ เตรียมอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว และการป้องกันปัญหาไฟป่า,หมอกควัน ในช่วงเทศกาล     +more
  
ประชุมโครงการเมืองสะอาด
ประชุมโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข    +more
    
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด จ.เพชรบูรณ์ ยื่นหนังสือขอความชัดเจนมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวโพด    +more
    
ชาวเขาเผ่าม้งกว่า
ชาวเขาเผ่าม้งกว่า 200 คน รวมตัวชุมนุมหน้าศาลากลาง จ.เพชรบูรณ์ เรียกร้องสิทธิ์ที่ดินทำกิน    +more
    
 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาค ... สำนักงานจังหวัด...
28 ต.ค. 2557
การสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรร ... สำนักงานจังหวัด...
20 ต.ค. 2557
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็ก ... สำนักงานจังหวัด...
20 ต.ค. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่ ... สำนักงานจังหวัด...
17 ต.ค. 2557
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 38 เพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคร ... สำนักงานจังหวัด...
16 ต.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
ข้อสั่งการตามมติร่วม คสช. และ ครม. ด้านเศรษฐกิจ วันที่ 7 ต.ค. 57 ที่ พช 0017.2/ว 183 ...
30 ต.ค. 2557
แบบฟอร์มรายงานกล้อง CCTV และโคมไฟส่องสว่าง ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ ...
29 ต.ค. 2557
ข้อสั่งการตามมติ ครม. วันที่ 14 ตุลาคม 2557
29 ต.ค. 2557
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 57
24 ต.ค. 2557
ข้อสั่งการตามมติ ครม. วันที่ 7 ตุลาคม 2557
24 ต.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำห้วยใหญ่
30 ต.ค. 2557
สอบราคาซื้อปรับปรุงที่เยี่ยมญาติ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย (ศาลาเยี่ยมญาติ) ...
30 ต.ค. 2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธอุทยานเพชบ ...
27 ต.ค. 2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำห้วยใ ...
24 ต.ค. 2557
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเหมืองแบ่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้าน ...
24 ต.ค. 2557

แสดงทั้งหมด

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านอยากให้พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ?
ภูทับเบิก(อ. หล่มเก่า)
ผาหล่มสัก(อ.น้ำหนาว)
แมงกะพรุนน้ำจืด(อ.เขาค้อ)
ดูผลโหวด
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th